Jone Selvåg
Daglig leder / Byggmester

Mobil: 920 21 694

Thomas Finshus
Driftsleder / Tømrer

Mobil: 980 65 210

Byggmesterfirma Finshus & Selvåg AS

Mobil: 920 21 694
Epost: post@finshusselvag.no

Erlandsvegen 21
5567 Skjoldastraumen